Nhảy đến nội dung

ĐÀO TẠO KĨ NĂNG THUYẾT TRÌNH THÀNH CÔNG TRƯỚC CÔNG CHÚNG

Dịch vụ đào tạo kỹ năng thuyết trình thành công trước công chúng của TN Group bao gồm các nội dung chính như sau:

Hướng dẫn cách xây dựng bài thuyết trình: Bao gồm cách lựa chọn chủ đề, xác định mục tiêu, phân tích đối tượng khán giả và lựa chọn thông điệp truyền tải.

Kỹ năng trình bày: Bao gồm cách sử dụng giọng nói, kỹ năng dùng ngôn từ và thể hiện hình thức thuyết trình để gây ấn tượng và thuyết phục khán giả.

Kỹ năng tương tác với khán giả: Bao gồm cách tạo sự gần gũi, tạo cảm hứng cho khán giả, và giải quyết các câu hỏi và thắc mắc của khán giả.

Kỹ năng quản lý thời gian: Bao gồm cách lên lịch trình, sắp xếp công việc và phân bổ thời gian cho từng phần trong bài thuyết trình.

Kỹ năng giải stress: Bao gồm cách quản lý cảm xúc, giảm stress và tạo sự tự tin trong quá trình thuyết trình.

Tư vấn cá nhân: Trong quá trình đào tạo, học viên sẽ được tư vấn riêng về cách cải thiện và phát triển kỹ năng thuyết trình của mình.

Dịch vụ đào tạo kỹ năng thuyết trình thành công trước công chúng của TN Group được thiết kế và giảng dạy bởi các chuyên gia có kinh nghiệm và nhiệt tình, đảm bảo mang lại cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành công trong các hoạt động thuyết trình trước công chúng.